fbpx

Bokföring

När rätt måste vara rätt

Bokföring

Att hantera bokföring på ett korrekt sätt ger dig som företagare viktiga underlag för att fatta rätt beslut när det gäller ekonomi.
Bokföring är ett av ditt företags viktigaste styrmedel. Vi hjälper dig med löpande bokföring oavsett storlek på ditt företag. Tillsammans utarbetar vi en fungerande process hur vi ska samarbeta.
En del kunder har valt att vi arbetar med den löpande bokföringen på plats hos företaget en eller flera dagar i veckan. Vi är vana att arbeta med de flesta idag förekommande datoriserade bokföringssystem. Även webbaserade ekonomisystem som t.ex. Fortnox.
Vilken typ av bokföringstjänster du behöver hjälper vi dig med att utvärdera. Vi jobbar med bokföring för små och medelstora aktiebolag, handelsbolag, enskilda firmor, ekonomiska föreningar och kommanditbolag. Calmunger & Carlsson AB samarbetar med många revisionsbyråer och revisorer vid revisioner och konsultationer.