Vi som arbetar på Calmunger & Carlsson

Axel Pettersson

Axel Pettersson

Kontorschef

076-879 15 30
axel@calmunger.se
Janne Carlsson

Janne Carlsson

0490 – 277 51
janne@calmunger.se
Helén Lundgren

Helén Lundgren

0490 – 277 50
helen@calmunger.se
Agneta Carlsson

Agneta Carlsson

0490 – 277 58
agneta@calmunger.se
Annika Karlsson

Annika Karlsson

0490 – 277 56
annika@calmunger.se
Katarina Källgren

Katarina Källgren

0490 – 277 53
katarina@calmunger.se
Jennifer Calmunger

Jennifer Calmunger

0490 – 277 57
jennifer@calmunger.se
Camilla Gustafson

Camilla Gustafson

0490 – 277 54
camilla@calmunger.se
Sophia Wadsten

Sophia Wadsten

0490 – 127 70
sophia@calmunger.se
Lovisa Björkman

Lovisa Björkman

0490 – 127 70
lovisa@calmunger.se